Acasa | EdilNet | TermoNet | LogiK | Despre noi | Contact

LogiK
Viaţa economică şi ritmul de dezvoltare actual impune o atentă gestionare a tuturor activităţilor economico-administrative derulate în cadrul fiecărei unităţi economice, presupunând evidenţe contabile, gestiunea stocurilor şi a imobilizărilor, salarizarea personalului etc. Acest lucru poate fi astăzi realizat prin intermediul unui sistem informatic care să asigure managementului acces facil, în timp real la fluxul informaţional din firmă, constituind un important suport decizional. Scopul unui astfel de sistem informatic este de a realiza o mai bună comunicare în cadrul unităţii economice, de a imbunătăţi interacţiunea dintre departamente, de a optimiza si eficientiza procesele, de a permite factorilor de decizie obţinerea unor analize complete asupra realizării planului de afaceri.

Sistemul LogiK dezvoltat de LogicFor, acoperă gestionarea activităţilor de bază din cadrul unei unităţi economice prin cele patru module principale ale sale: Salarii, Stocuri, Imobilizări, Contabilitate care pot fi configurate in funcţie de specificul fiecărui beneficiar.

Scopul modulului Salarii este de a asigura suport in managementul personalului, executând toate sarcinile administrative legate de calculul salariilor si plăţilor la buget. Acesta va permite evindenţa informatizată necesară in gestionarea salarială a unei companii: de la introducerea informaţiilor personale pentru fiecare angajat, informaţii privind legislatia actuală, politica internă a firmei pană la calcularea automată a salariilor şi a plăţilor la buget, precum şi generarea rapoartelor aferente.

Modulul Stocuri oferă mijloacele necesare iniţializării şi controlului stocurilor existente în fiecare gestiune a unei unităţi. Pentru fiecare articol din stoc sunt memorate informaţii calitative, cantitative şi valorice. Calculul stocurilor se face în timp real pe baza documentelor de intrare şi iesire din fiecare gestiune, ceea ce determină obţinerea în orice moment a unor rapoarte precise.

Modulul Imobilizari asigură evidenţa mijloacelor fixe pe locuri de folosinţă. Calculează automat amortizarea lunară a mijloacelor fixe (amortizare lineara, degresiva, accelerată). Aplicaţia evidenţiază situaţia mijloacelor fixe în diverse rapoarte şi generează nota contabilă cu amortizarea mijloacelor fixe care este preluată automat de modulul de contabilitate.

Partea centrală a Sistemului LogiK este reprezentată de modulul Contabilitate care reuneşte atât informaţii introduse direct ca documente primare sau note contabile, cât şi informaţii preluate din celelalte module sub forma unor note contabile generate automat, toate acestea urmând a fi prelucrate pentru a obţine situaţiile contabile cerute de legea contabilităţii, dar şi a altor rapoarte interne necesare unităţii.

Descrierea solutiei LogiK

Interfaţa programului este una vizuală, intuitivă, specifică aplicaţiilor sub sistemul de operare Windows. Utilizarea aplicaţiei este facilă şi flexibilă oferind utilizatorului posibilitatea de a efectua toate operaţiunile dorite într-un mod simplu. Funcţiunile programului sunt accesate prin intermediul unui meniu care este structurat după natura operaţiunilor.
Sistemul este realizat în tehnologie client-server pe platforma Visual Studio.NET 2005 cu baza de date implementată pe Microsoft SQL Server 2005, beneficiind astfel de caracteristicile specifice de performanţă: funcţionare în reţea cu acces concurent la date, protecţia şi integritatea datelor, arhivare automată a bazelor de date.
Arhitectura aplicaţiei este una flexibilă care permite lucrul pe mai multe unităţi, lucrul pe mai multe exerciţii contabile sau bugetare, culegerea datelor referitoare la unităţi pentru care balanţa şi/sau execuţia a fost întocmită manual sau pe alte sisteme informatice şi obţinerea datelor unor unităţi prin totalizarea datelor provenite de la subunităţi (totalizări de la filiale, sau a unor subunităţi arondate unor unităţi bugetare).
Accesul la aplicaţie este securizat prin folosirea unei autentificări dupa nume de utilizator şi parolă, precum şi printr-un sistem de drepturi care conferă acces la meniuri. Drepturile pentru utilizatori sunt acordate de un administrator al sistemului. Un utilizator poate avea unul dintre cele trei roluri definite de sistem: utilizator curent, supervizor sau administrator, fiecare rol având drepturi de acces prestabilite. Un utilizator curent are drept de actualizare doar a datelor introduse de el şi de vizualizare a datelor introduse de ceilalţi utilizatori doar în masura în care acestea au legatură cu notele contabile repartizate lui. Supervizorul, pe lângă drepturile specifice unui utilizator curent, poate vizualiza toate informaţiile din sistem. Administratorul, în plus faţă de supervizor, are şi drepturi de configurare a aplicaţiei.

Modulul Contabilitate este structurat în patru secţiuni:

 • 1. Actualizare Date grupează funcţiuni legate de intreţinerea datelor de intrare in sistem. Datele de intrare pot fi impărţite în două categorii:
 • Date de iniţializare a sistemului: solduri de început de an dacă lucrarea începe cu luna ianuarie şi rulaje cumulate dacă lucrarea a început cu o altă lună decât ianuarie, documente ce alcătuiesc soldul conturilor urmărite analitic la data de debut a lucrării, prevederi bugetare anuale şi trimestriale şi execuţia bugetară cumulată dacă data de debut nu coincide cu începutul anului .
  Date curente: documente, caracterizate prin:
  • date de identificare: dată înregistrare, dată document, tip document, emitent, explicaţie
  • articole contabile asociate documentului: cont debitor, cont creditor, sumă, explicaţie
  • articolele bugetare aferente (in cazul unităţilor bugetare): capitol, subcapitol, articol, alineat
  şi sistematizate pe note contabile cu posibilităţi de regăsire prin utilizarea unor opţiuni de filtrare.

 

 
 • 2. Rapoarte. Aplicaţia facilitează atât raportarea specifică obligatorie către instituţiile statului cât şi obţinerea de rapoarte pentru uz intern, situaţii contabile necesare diferitelor compartimente sau care permit utilizatorului să controleze corectitudinea datelor introduse. Rapoartele sunt împărţite în patru categorii:
  • Analitice: Registru zilnic pe cont, Note contabile, Martor date documente;
  • Conturi Urmarite Analitic: Fişa analitică, Fişa operativă, Facturi neachitate, Balanţă conturi urmarite analitic;
  • Sintetice: Balanţa, Fişa sah lunara, Fişa şah n luni, Fişa cumulată cont, Cartea mare, Jurnal note contabile;
  • Buget: Execuţie bugetară, Fişe bugetare, Prevederi bugetare
 • 3. Nomenclatoare care grupează informaţii general valabile în cadrul aplicaţiei.

 • Acestea sunt:
  • Planul de conturi
  • Jurnale Contabile
  • Note Contabile
  • Categorii bugete
  • Clasificaţii funcţionale
  • Clasificaţii economice
  • Cote TVA
  • Parteneri
  • Tipuri Documente
 • 4. Administrare grupează funcţiuni de configurare a aplicaţiei:
  • Gestiunea utilizatorilor şi a drepturilor de acces, ceea ce permite blocarea accesului unor utilizatori la unele nivele de informatii, sau acordarea dreptului de vizualizare dar nu şi de actualizare a unor date
  • Definire coloane actualizare: Pentru fiecare fereastră de actualizare se poate configura lista de coloane ce va apărea în tabele şi ordinea coloanelor în această listă, această opţiune fiind disponibilă doar administratorului, din motive de securitate.
  • Importul datelor din alte aplicatii
 

© 1999-2014 SC Logic For SRL. All rights reserved.