Introducerea si intretinerea datelor permite actualizarea datelor privind:
- Evidenta contractelor cu beneficiarii realizeaza managementul clientilor, al contractelor asociate si al punctelor de consum. În Onesti exista aproximativ 12 000 de contracte cu persoanele fizice si câteva sute cu persoanele juridice.
§  Permite culegerea si întretinerea datelor de identificare a titularilor de contract;
§  Gestioneaza datele referitoare la punctul de consum, suprafata utila, suprafata incalzita, numar de persoane etc.;
§  Permite o cautare facila a informatiilor referitoare la un contract, dupa diverse criterii de cautare (combinatii între adresa punctului de consum, numarul de contract sau numele si prenumele titularului);
§  Persoanele juridice care au mai multe puncte de consum au un singur contract, dar fiecare punct de consum este urmarit cu toate particularitatile sale.
- Evidenta contori asigura date despre localizarea, carateristicile tehnice, parametrii de functionare, verificare metrologica, precum si citirile de indecsi asociate contorilor din: punctele termice, punctele de consum (la nivelul blocurilor, scarilor, apartamentelor).
Exista 3 tipuri de contori, în functie de locatia lor:
§  La nivel de punct de consum (apartament)
§  Pe traseul dintre punctele termice si punctele de consum
§  La nivel de punct termic
§  Fiecare contor este identificat prin tip (integrator, debitmetru etc.), serie, data sigilare, durata de valabilitate, index la sigilare, iar evolutia lor din punct de vedere metrologic poate fi urmarita cu usurinta.
§  Modulul asigura, de asemenea, managementul indecsilor masurati de acesti contori
§  Legatura contorilor de traseu cu punctele de consum masurate este realizata intr-un mod simplu si sugestiv.
- Facturare – Încasare are drept obiectiv facturarea consumurilor individuale, urmarirea facturilor si încasarea acestora, gestiunea si integrarea mai multor metode de plata: numerar, banca, subventii, ajutoare sociale.
§ Se asigura managementul punctelor de consum, al facturilor, managementul încasarilor si al datoriilor, gestiunea tarifelor si serviciilor furnizate.
§ Utilizatorul stie în orice moment care sunt obligatiile de plata ale titularilor de contract, cât s-a încasat si cu ce documente, astfel s-au îmbunatatit relatiile cu clientii.
§ Facturile emise au o anexa care reprezinta de fapt fisa calculului pe fiecare punct de consum.
Procese verbale: modul ce permite actualizari ale suprafetelor si SET-urilor contractate pentru punctele de consum, precum si introducerea unor procese verbale de constatare a debransarilor sau rebransarilor partiale/totale.

© 1999-2014 SC Logic For SRL. All rights reserved.