Acasa | EdilNet | TermoNet | LogiK | Despre noi | Contact

 


TermoNet

este o solutie stabila si fiabila, implementata din 2002, este o îmbinare a experientei de business a analistilor programatori si tehnologie informatice de vârf. Echipa care a lucrat la acest proiect cuprinde 5 specialisti cu competente pe diverse arii: contabilitate, logistica, productie, vânzari.


Aplicatia are ca obiectiv gestionarea distribuirii consumului de energie termica pentru încalzire si apa calda, facturarea si încasarea clientilor conform HG 933 din 10/06/2004 (publicata în Monitorul Oficial, partea I nr 616 din 07-07-2004) si a Conventiei Cadru de facturare individuala a consumurilor de energie termica emisa de ANRSC

Sistemul Informatic TermoNet are în componenta sa trei parti: Software, Hardware si Comunicatii

Partea software cuprinde: modulele functionale realizate de Logic For, platforma de baze de date Microsoft SQL Server, sistemele de operare Windows XP Professional pe statii si Windows 2000 Server pe servere.

Din punct de vedere hardware, sistemul cuprinde 21 statii de lucru grupate in trei centre de incasare de pe teritoriul Onestiului, 1 servere, 20 imprimante Epson, switch-uri, hub-uri, cablu de retea etc.

Partea de comunicatii este constituita dintr-o retea extinsa (WAN) intre cele 3 centre de încasare care deservesc orasul Onesti.

Solutia oferita de Logic For are la baza platforma Microsoft SQL Server 2000 care gestioneaza o baza de date relationala consistenta, coerenta si neredundanta, iar ca mediu de programare, sistemul Visual Studio.Net

Aplicatia este structurata pe 3 module principale:

1. Introducere si intretinere date
2. Functii de business si de administrare
3. Rapoarte

 

Avantajele solutiei TermoNet:

- Sistemul ofera operare multiuser în timp real, cu un grad înalt de siguranta si rapiditate;
- Se acorda drepturi pentru fiecare utilizator pâna la nivel de forma;
- Operarea sistemului este facila, unica pentru toate modulele sistemului;
- Interfetele grafice sunt prietenoase si sugestive venind în sprijinul operatorului astfel diminuându-se problemele de adaptare;
- Informatia este coreta, corelata, în timp real;
- Produtivitate crescuta, astfel un singur operator se ocupa de proximativ 1000 de contracte;
- Permite eliminarea din relatia cu clientii a verigii intermediare de tip „asociatie de locatari”;
- Ofera evidenta clara si completa, în timp real asupra asupra consumurilor si platilor îmbunatatind relatia cu clientii.
- Ofera usurinta in operarea si pastrarea unei evidente corecte a bonurilor si ajutoarelor de incalzire, astfel incat strecurarea erorilor de operare este imediat depistata si corectata.
- Modul de concepere a bazei de date si logicii de bussines garanteaza securitatea datelor si o facila administrare a lor.

 
1.Evidenta contracte
 
5. Raporte

© 1999-2014 SC Logic For SRL. All rights reserved.